Партньорите

image

Народно читалище “Бъдеще сега 2006”

Народно читалище “Бъдеще сега 2006” е основано през 2006 година и базата му се намира в с. Гудевица, Община Смолян. Освен с читалищна дейност на локално ниво, организацията се занимава с младежка работа, съвременна педагогика, програми за деца и възрастни, обучение на учители и дизайн на учещи преживявания. 

Вече 10 години нашият екип се усъвършенства в работата с деца и младежи, като развива своето звено от обучители, трупа опит, знания и умения в различни направления на съвременната педагогика и експериментира с иновативни похвати, игровизация и приказки-игри. Обучителите ни са подбрани професионалисти, които обучаваме преди всяка академия и които познават програмата и дейностите в детайли. Те са усмихнати, взискателни, всеотдайни и подготвени да реагират във всяка една ситуация с децата - било то онлайн или на терен. 

Народно читалище "Бъдеще сега 2006" разпознава като свои верни съюзници родителите и учителите на децата, с които работи. Те винаги са добре дошли по време на нашите занимания и с удоволствие ги каним да станат част от преживяванията, които организираме с любов за децата на България. 

gudevica.org

image

Фондация BCause

Фондация BCause е експертна организация, признат лидер с 25-годишен опит на национално и международно ниво. Насърчаваме хора, организации и общности да преобразяват живота, като развиваме дарителството и социалните инвестиции.

Насърчаваме хора, организации и общности да преобразяват живота, като развиваме дарителството и социалните инвестиции.

Предлагаме на хората и компаниите избор от значими за тях каузи, сигурност и лесни начини за даряване на пари, време и труд и удовлетворение от ползите за обществото.

www.bcause.bg