ЗА УЧИТЕЛИТЕ

image

Програма
с история

През 2020 година се навършват шест години от началото на програма “Забавно лято - грижовна есен”, в която в рамките на едноседмични образователно-приключенски академии през лятото деца от училища в четири области на България преживяват приключения. Досега  общо над 3400 ученици в над 25 населени места развиваха личните си умения и таланти, емоционална интелигентност, умения за работа в екип, ефективна комуникация и научна грамотност. 

Програмата спечели множество награди за корпоративна социална отговорност и любовта на деца, родители и учители в населените места, в които се провежда.

 

image

Специално
за учителите

През 2018 г. и 2019 г. в програма за обучение на учители по модела на "Забавно лято" се включиха и 67 учители от 6 училища от гр. Дулово, с. Правда, с. Черник, с. Чернолик, с. Сатовча и с. Абланица.

Учителите получават кредит за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, защото програмата е в списъка на МОН.

image

Програма
за ускорено ограмотяване

През 2020 г. вдъхнахме нов живот на програмата за ограмотяване по сугестопедичната методика препоръчана от Юнеско през 1978 г., като методика, която трябва да се разпространява по целия свят! 

Днес програмата отговаря на всички държавни стандарти за първи клас, като дава възможност децата да се ограмотят ефективно, без усилие и за по-кратко време! В рамките на програмата осигуряваме обучение на учители за приложение на програмата, материали за работа, буквар за децата и адаптационни четива. Курсът започва с езиков курс за децата и има 4 модула до края на първия учебен срок. Всички материали за работа са описани в ръководство на учителя и ще бъдат достъпни за работа, заедно с разработени уроци. 

Научете повече за кандидатстването за програмата от "Бъдеще сега" на: teodor@gudevica.org

Как да преподавам
със затворена уста

Програма за присъствено и дистанционно преподаване “Как да преподавам със затворена уста” за самоорганизирано учене. 

През 2019 г. в програма обучихме 54 учители от с. Сатовча, гр. Дулово, с. Правда и с. Абланица. 

Предлагаме ви да внедрим в учителската практика на вашето училище иновативен подход за работа с учениците и провеждане на учебните часове по динамичен и ангажиращ за децата начин. Методите на самоорганизираното учене се използват в български училища и по целия свят с много високи резултати и голямо желание от страна на учителите и учениците. Вижте видеото със Сугата Митра – международен образователен експерт, който създава и популяризира самоорганизираното учене по целия свят.

image

За работата с
метода SOLE

“Силно съм впечатлена от това, че учебното пространство по време на работа е изцяло в ръцете на учениците и това създава много специална атмосфера. Аз успях да видя, че учениците изпитват радост от процеса на учене. Те с нетърпение и с любопитство очакват новата тема, по която трябва да работят, и изпитват увереност, че могат да се справят. И наистина се справят - дори тези ученици, които в класната стая често се чувстват притиснати някъде в ъгъла от тежестта на дидактичните задачи или остават почти незабелязани. За мен този ефект е изключително важен, защото както и да се определят целите на съвременното училище, мисля, че най-важната цел е това да формира щастливи и уверени личности.”

Нели Стефанова, директор на СУ “Паисий Хилендарски” – Златица