Допълнителни игри

Image

Приказна игра
“Дарът на слънцето”

Приказката е разработена и игровизирана от екипът на НЧ “Бъдеще сега 2006“ специално за нуждите на родители, които желаят едновременно да играят и учат с децата си.

Тя е част от програмата Домашно приключение „Приказни игри“.

Материалът е подходящ за деца между 4 и 9 години и не изисква педагогически опит на родителя. За повече информация, прочетете Насоките за родители. Повече има тук.

1 клас

Игра: Направете буквата Т на една празна страничка или празен лист хартия. От ляво пишем: “Храни, които харесвам”, от дясно: "Храни, които не харесвам". Опишете и нарисувайте лист с храни от всяка страна. Намерете повече информация за различните храни - как се приготвят, какви съставки са необходими и къде растат, къде се правят най-добре по света тези храни и др. Попитайте първо близките хора, около вас.

Игра: Използвайте една страницата, която е разделена на две (празна горе и с редове долу). Ако искате нарисувайте и напишете съобщение (писмо) до децата в детската градина. Нарисувайте и опишете любимите си игри и занимания в детската градина и пожелайте "успех" и на "добър път" или други пожелания, които си измислите.

2 клас

Игра: Намерете и сортирайте по групи животни, които летят във въздуха, живеят на земята или във водата. Животните трябва да са нарисувани или да откриете информация за животните. Опитайте да сортирате животни поне в три групи. По какви други признаци можете да сортирате животните?

Игра: Създайте "илюстрирана азбука" - вместо да пишете буквите, нарисувайте изображение за всяка буква.

Игра: Измислете история със животни и я нарисувайте.

Игра: Слушане и рисуване: един от вас в центъра чете история. Всички слушате и после рисувате рисунка, която обобщава историята.

Игра: Използвайте лупа, за да изучавате различни части от дърво (кора, листо, корен, клонка). После създайте отпечатъци на частите от дървото (слагате частта под лист хартия и оцветявате отгоре с пастел).

3 клас

Игра: Работете в отбор, за да построите макет на класната си стая от Лего или конструктор.

Игра: Моите летни приключения: Децата пишат и рисуват за забавните неща, които са се случили през лятната ваканция.

Игра: Слушане и рисуване: Едно дете чете история, останалите слушат и после рисуват рисунка, която обобщава историята. 

Игра: Използвайки лист, разделен на две (отгоре празен, надолу с редове), децата рисуват/пишат послание за новите второкласници с помощта на учителя. Рисуват и пишат за любимите си активности от втори клас и пожелават на новите второкласници успех.

4 клас

Игра: Децата правят триизмерни форми от моделин/пластилин. 

Игра: Направете "картинен речник" на имената си. Използвайки буквите в името си (първо, бащино, фамилно), напишете дума с всяка буква от името си и нарисувайте картинка на тази дума.

Игра: Защита на сетивата: Попълнете работния лист, описвайки начините по които предпазвате и се грижите за сетивата си - очи (зрение), уши (слух), кожа (допир), уста (вкус), нос (обоняние).

5 клас

Игра: Децата обсъждат и изследват 1000 Word Books, за да открият предмети и неща, които имат отчетливи шарки. Децата правят списък (чрез писане и рисуване) на идеите си. Учителя дава няколко примера - килим, зебра, леопард и т.н. 

Игра: Образец на пръстов отпечатък: използвайки боички за рисуване с пръсти, децата създават шаблон/десен като рисуват с пръсти. Преди часа учителя подготвя няколко мостри, за да покаже различни образци.

Игра: Ръчна мярка: използвайте ръцете си, за да измерите основни предмети в стаята. Попълнете работния лист с броя на ръцете и ги преобръщат в сантиметри (една ръка = колко сантиметра?)

6 клас

Игра: Моят График за Деня: Създайте хронология на ежедневието си. Пример: Ставам в 7 ч. Закусвам в 8 ч.

Игра: Всичко за Кожата: Проучете научни книги, за да съберете информация за кожата и допира. Създайте мисловна карта, за да обобщите намереното.

Игра: Градска сцена от Боичка: децата рисуват сцена от града, използвайи боички.