Нова Черна

  • Геройски срещи в Тутракан, Нова Черна, Ясенково, Браничево и Загориче

    Там, където земята и небето се срещат. В житницата на България и близо до голямата река. Там където слънцето силно пече и вятърът подухва и носи бели пухкави облаци понякога. Дали и в този красив край на България има герои? Намерихме безброй стари и нови приятели, които се съгласиха да поемат мисията да се справят със топоходите и развият характера си и населените си места.

  • Езикът на въображението - невероятни постижения в изкуството на героите от Нова Черна

    Не е тайна, че децата на “Забавно лято” винаги ни впечатляват със своите таланти и способности, които нетърпеливо споделяме с вас всяка седмица. Този път обаче имаме история, която не просто ни впечатли, а породи у нас благородна завист към инструкторите в Нова Черна, които са станали свидетели на неповторими форми на изкуство и творчество от страна на героите ни там.

  • Ерай и Невзад - партньори срещу стопоходите

    В Нова Черна, децата убедниха усилия и заедно се заеха с попълването на приключенския дневник.